Lyssna på fågelsång

Redan i februari kan man i södra Sverige höra rödhakens vackra drillande. Den lilla gärdsmygens starka sång hör också den tidiga våren till. Så småningom fyller blåmes, talgoxe, bofink och gransångare på och allteftersom våren fortskrider utökas fågelkören mer och mer. I mitten och slutet av maj är det som intensivast. Då fylls morgonluften av fantastisk fågelkör.

Användbara länkar:

Pausfågeln - Sveriges Radio P2 har länkar till många fågelarters läten. 

Fågelsångskolan - Naturmorgon har bra tips på hur man lär höra skillnad mellan olika arter

Fågelguiden - är den bästa och mest omfattande fågelboken om Europas fåglar. Den går även att ladda ner som app via App Store eller Google Play och då kan man även lyssna till de olika arternas läten. Mycket bra och är väl värd de 145 kr den kostar.

Xeno-canto - det här är en hemsida med många av världens fågelläten. Om du letar efter en specifik art kan detta vara platsen att hitta lätet på. Nackdelen är att du måste skriva in det engelska eller latinska namnet på fågeln.

Fågelsång - är en hemsida med läten från Xeno-canto.

Har du tips på fler användbara länkar eller webbmaterial? Mejla oss på info(at)johanhammar.com så lägger vi till det här.