På gång just nu - höst

Löven på träden börjar sakta skifta färg och dagarna blir allt kortare. Mot himlen avtecknar sig siluetterna av små och stora fåglar som flyttar mot sydligare breddgrader. Skogarna fylls av svamp och i bäckar leker öringen. Natthimlen är mörkare. Hösten är här.

Skåda fåglar
Titta på stjärnor
Öringsafari
Leta mossor och lavar
Hoppa i en vattenpöl
Svampsafari
Ringmärkning
Fotografera natur
Leta färger och nyanser
Nattspan med ficklampa
Följ ett träd
Spår i snön

© 2018 Johan Hammar