På gång just nu - höst

Löven på träden börjar sakta skifta färg och dagarna blir allt kortare. Mot himlen avtecknar sig siluetterna av små och stora fåglar som flyttar mot sydligare breddgrader. Skogarna fylls av svamp och i bäckar leker öringen. Natthimlen är mörkare. Hösten är här.