Håva vatteninsekter

Under ytan i sjöar, dammar och bäckar döljer sig ett myller av liv. Många insekter lever flera år som larver i våra sötvatten innan de kläcks och omvandlas till flygande insekter, som till exempel trollsländor, dagsländor eller flicksländor. Men här finns också många arter som tillbringar hela livet under ytan. Det är dykarskalbaggar, vattenskorpioner, vattenbin och många fler. Ett enkelt och spännande sätt att upptäcka det myller av liv som finns under ytan är att håva.

En enkel håv duger bra, men det bästa är om man hittar en håv som är förstärkt i kanten så att inte nätet går sönder. Några kräft- eller glasslådor att samla upp insekterna i fungerar bra. Lådor med vit eller ljus botten är bäst eftersom det gör det lättare att hitta insekterna. För håven genom vattenvegetationen precis i strandkanten och tag sedan upp och töm innehållet i en av kräftlådorna. För över de vattendjur ni hittar till en vattenfylld låda utan växtdelar för att studera dem närmare.

Användbara länkar: