JH160602_2022.jpg
Skalbaggsfälla

Ett sätt att studera nattaktiva djur är att gillra fällor. Många skalbaggar och andra insekter är aktiva på natten då de springer omkring i jakt på mat. Genom att gillra en fälla kan man upptäcka lite av nattens mångfald.

Användbara länkar:

Fånga insekter - Sveriges entomologiska förening har tips på sin hemsida.

Har du tips på fler användbara länkar eller webbmaterial? Mejla oss på info(at)johanhammar.com så lägger vi till det här.