Blommande träd

Det är inte bara blommor som blommar utan även många träd står i blom under våren. Vilka träd finns i er närhet, på skolgården eller i dungen? Är det några av dem som blommar?

Användbara länkar:

Svenska träd - På hemsidan Skogen i skolan finns mycket information om våra träd

Skånska jätteträd - Naturskyddsföreningen i Skåne har samlat information om de största träden i Skåne, så kallade jätteträd. Spännande läsning. 

Tätortsnära skogar - Naturskyddsföreningen i Skåne har även samlat information om tätortsnära skogar i samtliga kommuner i Skåne. Rapporten finns att ladda ner här.

Har du tips på fler användbara länkar eller webbmaterial? Mejla oss på info(at)johanhammar.com så lägger vi till det här.