Barkbåtsrace

Det går inte att ta miste på barnens entusiasm och glädje. Båtarna skyr inga frustande vattenfall utan kastas handlöst i det skummande vattnet, de välter, tumlar runt och kommer så småningom upp på rätt köl igen. Då fastnar någon i ett bakvatten och har svårt att ta sig loss. En annan går på grund medan den tredje fortsätter med trasigt segel nedför strömmarna. Spänningen är olidlig. Alla deltagare blir mer eller mindre blöta i jakten på det perfekta loppet och alla vill köra igen. Barkbåtsrace är fantastiskt kul.

Visst kan man göra vackra barkbåtar men oftast fungerar det lika bra med pinnar, kåsor eller annat som finns tillhands. Man kan göra det väldigt enkelt. Och det blir minst lika kul. Titta på en karta och se vart bäcken tar vägen. Rinner den så småningom ut i Östersjön eller Västerhavet?

Användbara länkar:

Vattenkartan - här kan du se vart bäcken mynnar och vart vattnet tar vägen.  Leta reda på ditt vattendrag genom att zooma i kartan. I lagerlistan till höger klickar du i Vattenförekomster. Klicka på ditt vattendrag för att få upp en dialogruta med information. Här kan du bläddra med pilarna överst till höger och nederst till vänster finns en funktion "zooma till" Bläddra med pilarna och använd funktionen "zooma till" så ser du vart vattnet tar vägen. 

Video med förklaring hur man kan använda Vattenkartan